Livsmedelsverkets rekommendationer JO-anmäls

4:20 min

Den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) JO-anmäler de rekommendationer som Livsmedelsverkets kom med tidigare idag, om att folk ska äta klimatcertifierad ost samt äta ost i mindre omfattning.

Enligt Danielsson är klimatcertifierad ost 30-50 procent dyrare och finns i en begränsad omfattning.

Danielsson ifrågasätter om det verkligen är Livsmedelsverkets uppgift att styra konsumtionen bort från det svenska jordbruket som inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar står för 95 % av den svenska livsmedelsproduktionen.