Ekots avslöjande om Säpos direkt-tillgång

3:24 min

Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter är på väg att få direktåtkomst till delar av Sveriges data- och telefontrafik. Här sammanfattar vi avslöjandet i korthet.

I början av november gjorde några av landets stora teleoperatörer klart för att de ställer sig tveksamma till att låta Säpo och andra brottsbekämpande myndigheter per automatik hämta uppgifter i deras databaser. Detta sa de till tidningen Ny Teknik, som också redogjorde för hur det hela var tänkt att fungera via ett gränssnitt kallat ITS27 .

Men Ekot har nu kunnat avslöja att Säpo redan fått automatisk tillgång till tele- mejl och smstrafik. Detta genom avtal med företaget Maintrac. Systemet håller, enligt Maintrac, på att testas och trimmas in.

Maintrac sköter datalagringen åt ett stort antal stadsnät runt om i landet som har hundratusentals kunder, men också åt ett antal teleoperatörer och andra företag som erbjuder mejl- och meddelandetjänster på nätet.

Ekots granskning visar också att förhandlingar fortfarande pågår mellan Säpo och bland andra flera av just de operatörer som för några veckor sedan sade sig vara tveksamma till systemet