Pengar till amatörteater

Amatörteatrarnas riksförbund, ATR, med kansli i Fagersta har fått närmare en miljon kronor av staten som kompensation för uteblivna bidrag under ett antal år.
I årets budget finns också två miljoner kronor avsatta som ska fördelas mellan landets knappt 400 amatörteaterföreningar.