Sämre insyn på klimattoppmöten

1:59 min

Förhandlingarna under klimattoppmötena blir allt mer stängda och det är svårt för forskare och organisationer att få insyn i vad som händer i mötesrummen. Det konstaterar forskaren Mathias Friman på Centrum för klimatpolitisk forskning som följt och studerat det politiska spelet kring förhandlingarna  sedan 2006.

– Som forskare blir det värre och värre att följa de här förhandlingarna, från att ha varit väldigt öppna förhandlingar så har det blivit svårare och svårare att få insyn, säger forskaren Mathias Friman. 

Klimattoppmötet som just nu pågår i Warszawa är ett förberedande möte inför det stora klimatmötet i Paris 2015,  men det är inte mindre viktigt för det. På detta möte och nästa års möte som kommer att hållas i Lima i Peru ska de olika länderna ta fram ett, så färdigt förslag som möjligt, för hur ett bindande klimatavtal ska se ut så att politikerna kan klubba igenom det i Paris.

Kommer man inte överens i Warszawa eller i Lima så blir det mycket svårt att nå någon överenskommelse om ett globalt, bindande klimatavtal som syftar till att kraftigt begränsa utsläppen av växthusgaser. Att mötena tycks bli allt mer slutna ju längre tiden går beror bland annat på att antalet personer som är inblandade har blivit fler. En del koalitioner mellan flera länder har nämligen bildat nya grupper med egna representanter och det gör det helt enkelt svårt att få plats i mötesrummen, forskare, media och organisationer är de som inte får komma in. Konsekvensen för forskarna är att det blivit svårare och mer tidsödande att studera den politiska processen. 

Vissa länder har också drivit på för att göra mötena mer slutna det skulle enligt Mathias Friman ha att göra med att det är lättare för förhandlarna att driva sin linje utan hänsyn till vad organisationer och vad medborgarna tycker. 

– Går det inte att rapportera ifrån mötena så är det svårare att bygga en opinion och ett intresse kring de här frågorna. 

Men mindre insyn påverkar inte bara forskare och organisationer, Mattias Friman menar att en del mindre nationer i och med det här har fått det svårt att hålla sig uppdaterade vad som händer i de olika mötesrummen, något som kraftigt kan minska tilltron för hela processen. 

– Särskilt små delegationer känner att de inte hinner med och får inte den transparens och den insyn som de behöver, säger Mathias Friman