INTEGRATIONSMINISTER ERIK ULLENHAG:

Ingen sanningskommission om romregistreringen

5:00 min

När Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden slog fast att de register som Skånepolisen fört över tusentals romer är olagliga, visade det att systemet fungerar. Det säger integrationsminister Erik Ullenhag till den romska redaktionen på Sveriges Radio International. Han avvisar kraven på en sanningskommission när det gäller registreringen.

– Idén med en sanningskommission är att den som har gjort något fel eller brottsligt ska berätta om det och slippa straff eller en påföljd. Det tror jag vore väldigt skadligt i förhållande till hur samhället markerar. Det här är färska händelser, och det innebär att de färska händelserna ska hanteras inom ramen för ordinarie rättssystem. Till att börja med SIN (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden) nu. Åklagaren tittar på det, och om sedan också Justitiekanslern JK tittar på det så är det en prövning som jag välkomnar, säger Erik Ullenhag.

När det gäller hans eget arbete har den här olagliga registreringen påverkat hans arbete på två sätt, säger han.

– Det var väldigt sorgligt och upprörande att det över huvud taget har skett. Vi tappade som majoritetssamhälle förtroende i den romska gruppen. Det här är mycket allvarligt och mycket negativt, konstaterar han och påminner om att det finns många barn i registren.

Men det finns något positivt också, fortsätter han.

– Vi har fått upp en diskussion om romers situation, diskriminering av romer, utanförskapet som romer drabbas av, under den här hösten som är av en helt annan omfattning än någonsin tidigare. På det sättet har jag en möjlighet att komma mer framåt i arbetet med romsk inkludering och i arbetet mot anti-ziganism, hatet som drabbar romer. Så ur detta, som i grunden är en väldigt sorglig händelse så kan vi också få en positiv utveckling.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterade att registreringen varit olaglig, men samtidigt sa man att det inte har handlat om en etnisk registrering. Den slutsatsen har gjort många romer upprörda.

– Jag tror man ska läsa beslutet noggrant, säger Erik Ullenhag.

– Det står att det inte enbart är etnisk registrering. Det är inte så nämnden kommit fram att det inte finns en etnisk del av det hela. I grunden är det så att en kraftig majoritet av dem som finns i registret är romer eller släktingar till romer. Så på det sättet är detta särskilt allvarligt att den minoritet som drabbas av mest utanförskap och diskriminering också har drabbats av detta, säger han.