Anställda på Ortviken undersökta

Läkarundersökningen av 120 anställda på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall var genomförd på tisdagen, men resultaten var inte klara.
De anställda har gått igenom ultraljudsröntgen. Företagsledningen beslöt efter flera fall av testikelcander att genomföra läkarundersökningar av all berörd personal, som arbetar med efterbehandling och bestrykning av papper. Det finns idag inget fastställt samband mellan testikelcancer och arbetsmiljö.