Jönköping

Elevhälsojournaler saknas

1:36 min

Flera hundra elevhälsojournaler har saknats sedan John Bauergymnasiet gick i konkurs i början av sommaren. Bara i Jönköpings kommun är ungefär 150 elever drabbade. Journalerna kan innehålla mycket känsliga uppgifter om elevernas hälsa.

Carin Berggren som är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun vet vart journalerna finns, men de kommer inte åt dem.

 - De finns hos konkursförvaltarna, i datorerna, säger Carin Berggren.

Hur vet ni det?

- Därför att vår ansvariga skolsköterska har kontakt med konkursförvaltaren, säger Carin Berggren.

Varför släpps inte journalerna?

- Dels så säger de att de inte har personal inom sitt bolag som kan det här datasystemet. De har också varit osäkra på hur detta ska hanteras för det var kanske första gången för dem också. Det är ju sekretess på journalerna, säger Carin Berggren.

Tusentals utan skola efter konkursen

När JB-gymnasiet gick i konkurs i början av sommaren, stod plötsligt tusentals elever runt om i Sverige utan skola. Och när de danska riskkapitalisterna övergav elever och personal saknades inte bara en massa pengar och cirka en miljard i skulder utan även viktiga sekretessbelagda dokument som elevhälsojournalerna.

Flera ansvariga skolsköterskor i landet har efterlyst journalerna. Men inte kommit åt dom. Konkursförvaltaren har valt att inte lämna ut alla journaler innan de har beslut från inspektionen för vård och omsorg med anvisningar hur det ska gå till. Att det drar ut på tiden gillar inte Carin Berggren.

- Jag tycker att det är så tråkigt. Det verkar inte som att det tar slut med efterdyningar av JB:s konkurs. Det ena radas upp efter det andra och det är jättefrustrerande.

Varför är det så viktigt att få loss journalerna?

- Journalerna har följt eleverna genom hela skolan, de ska ju inte ligga och skräpa i ett förråd eller vad de nu befinner sig. De ska ju vara där eleverna är, säger Carin Berggren.

Representanter för konkursförvaltaren och Advokatfirman Carler i Stockholm låter hälsa via ett pressmeddelande att de hoppas ha överlämnat samtliga journaler till respektive skola strax efter årsskiftet.