Sjunkande arbetslöshet

Arbetslösheten sjunker i Värmland och allra mest sjunker den i Hagfors och Munkfors kommuner.
Kommunerna toppar fortfarande statistiken med 10% arbetslösa, men enligt chefen för Hagfors och Munkfors arbetsförmedlingar börjar de närma sig genomsnittet i Värmland. Länets genomsnittliga arbetslöshet ligger på 7%. Den positiva utvecklingen i Hagfors-Munkforsområdet beror bland annat på att aktivitetsgarantin slagit väl ut och att flera samarbetsprojekt med företagare gett frukt.