MARK

Vårdcentralen i Skene brister i hjälpen av våldsutsatta kvinnor

Inspektionen för vård och omsorg riktar skarp kritik mot vårdcentralen i Skene för sina brister i hanteringen av våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Vid en tillsyn som myndigheten gjorde upptäcktes bland annat att vårdcentralen inte kände till de riktlinjer som Västra Götalandsregionen har antagit om skyldigheten att anmäla våld.

Inspektionen beskriver det som anmärkningsvärt att vårdcentralen inte kände till de riktlinjer som Västra Götalandsregionen antagit om skyldigheten att anmäla våld.

Vårdcentralen kände inte heller till riktlinjerna för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Nu öppnas ett särskilt ärende hos myndigheten för att se till att Närhälsan Skene vårdcentral tar till sig riktlinjerna.

En ny inspektion ska också göras i mars nästa år.