Gråbo får testa nya systemet

Ett nytt telefonsystem skall i framtiden underlätta rådgivning och bokning av läkartider inom hälso- och sjukvården på Gotland.
På fredag börjar man testa det nya systemet på Gråboområdet. Faller testet väl ut så kommer systemet att införas succesivt på fler ställen här på ön under hösten, enligt Magne Hovland som är informatör på hälso- och sjukvårdsledningen. Det nya bokningssystemet innebär bland annat att patienterna slipper sitta i långa telefonköer, de får istället sej tilldelad en bestämd tid då dom kan prata med en läkare eller sköterska.