تبعیض نژادی در کلاب‌ها و رستوران‌ها ادامه دارد

کلاب‌های شبانه و رستوران‌های پرمشتری، همچنان به تبعیض در انتخاب مشتریان خود ادامه می‌دهند. بخش خبر شبکه‌ی سوم رادیو سوئد با چندین نگهبان در ورودی این کلاب‌ها گفتگو کرده است و آنها نسبت به این موضوع شهادت می‌دهند. در سال‌های اخیر، تعداد شکایات در رابطه با تبعیض نژادی در کلاب‌ها کاهش داشته است اما به نظر می‌رسد که این مشکل همچنان ادامه دارد.

چندین محافظ ورودی‌های این کلاب‌ها می‌گویند که این مراکز، راه‌های متفاوتی برای ردکردن مشتری‌های ناخواسته خود دارند. برای مثال لیستی از افرادی که از قبل رزو کرده‌اند یا ظرفیت پر شده است. یوسف یکی از این نگهبان است که به رادیو سوئد چنین می‌گوید:

 -چندین بار اتفاق افتاده که مدیر کلاب یا رستوران آمده و باد داد و بیداد گفته این گروه را کی راه داده است؟ حالا این گروه شاید چندنفر خارجی‌تبار بوده‌اند که مدیر از دیدن آنها در داخل کلاب عصبانی شده است.