Trafikverket åtgärdar inte fel och brister

1:37 min

Trafikverket har känt till fel och brister vid flera av de platser där det senare inträffat olyckor. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har kallat Trafikverkets generaldirektör till möte på fredag.

– Jag blev väldigt förvånad, framför allt om det skulle vara på ett systematiskt sätt. Det har jag väldigt svårt att tro eftersom att man absolut inte får kompromissa med säkerheten. Det vet jag också att Trafikverket jobbar väldigt hårt med. Jag vill förstås prata direkt med generaldirektören på Trafikverket men också med Transportstyrelsen, så jag har kallat till möte på fredag, säger hon.

En granskning som SVT Östnytt gjort visar att fel som rapporterats ofta blir liggande utan åtgärd.

– Att vi har stora brister på svenska järnvägen, det vet vi. Men att det inte åtgärdades omedelbart det är någonting som förvånar mig oerhört mycket, säger Janne Rudén, ordförande i fackförbundet SEKO.

I granskningen ger SVT Östnytt exempel på en rad olyckor som inträffat på platser som hade rapporterade brister. Enligt SVT ska Trafikverket känt till bristerna vid 23 av de 61 olycksplatserna som granskats. Men utan att åtgärda felen direkt.

Till exempel tar de upp en olycka där lokföraren ser att det saknas räls och spårar ur. När Ekot ringer till Trafikverket menar de att de känt till att det varit slitet spår, men att själva rälsen måste ha flyttats senare, efter att tunga tåg passerat.

En annan olycka SVT nämner är ett nattåg som välte i Stöde, eftersom rälsen var söndersprucken. Enligt besiktningsanmärkningar SVT tagit del av ska en besiktningsman fyra månader tidigare sagt att rälsen borde bytas.

På Trafikverket är de medvetna om att det brister i anläggningen, men att de vidtar de åtgärder som krävs, och prioriterar varje rapporterat fel.

– Och i något fall har vi helt enkelt gjort en felaktig bedömning och det är otroligt olyckligt. Men vi har ett bra säkerhetssystem, säger Joakim Olsson, avdelningschef för underhåll på Trafikverket.

Men är det så bra om det inträffar olyckor där man kunde ha förhindrat genom att göra en reparationer eller annan insats?

– Det är otroligt olyckligt att det blivit på det här sättet. Och de bedömningar som vi har gjort är att den nedbrytningstakten och de felen som vi haft har vidtagits utifrån de delar anser vara säkrats. Men vid något tillfälle har det varit en felaktig bedömning och det är mycket olyckligt.

Om de här uppgifterna stämmer är det allvarligt att trafiken borde stängas av på berörda sträckor, säger fackförbundet SEKOs ordförande Janne Rudén.

– Om man nu inte har möjlighet, och får prioritera ner ett underhåll, så kanske man också skulle införa underhåll när det gäller trafiken. Och det är ju så i vissa lägen att man måste stänga av trafiken, man måste göra bedömningen vad det är för risker, säger han.