Vår hållning blir sämre

8:09 min

Sjukgymnasten Thomas Langer är oroad över vår hållning. Alltför stillasittande arbete i kombination med ökad kroppsvikt sliter på oss, menar Thomas.

Om vi såg till att motionera fler av våra muskler skulle vi må så mycket bättre. En faktor som spelar in är att antalet idrottstimmar i skolan minskats väsentligt de senaste åren. Thomas Langer pratar om en tickande vårdbomb.