Rådjur orsakar stor skada i skogen

3:32 min

Rådjur orsakar inte bara skador i trafiken. Djuren orsakar också stor skada på skogsplaneringar. I dag finns rådjursskador på praktiskt taget alla planteringar av skog på Gotland. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen gjort.

Tidigare har skogsplanteringar på Gotland framförallt skadats av försommartorka eller insektsangrepp, men nu har viltskadorna blivit ett lika stort problem, det säger Jonas Löfstedt, som är distriktschef vid Skogsstyrelsen på Gotland.

Skadorna uppstår genom att plantorna betas av rådjuren eller att de dör efter att rådjuren gnidit hornen mot stammen.

Viltskador försämrar det ekonomiska resultatet för skogsbruket. Detta dels för att skadorna leder till minskade intäkter på grund av lägre produktion, dels för att kostnaderna ökar om skogsägaren måste hjälpplantera för att kompensera för de skadade plantorna.