Familjeläkarmottagningen i Västerfärnebo ska inte läggas ner

Boende på orten har varit oroliga för att mottagningen ska läggas ned, men nu säger det socialdemokratiska landstingsrådet Kennett Östberg att den blir kvar.

De förändringar som är på gång är att läkaren går i pension sista december och disktriktssköterskan ska sluta.

Kenneth Östberg säger att man har för avsikt att lösa situationen.