Skellefteå

Motstånd mot finsk kärnkraft

Nätverket Kärnvapenfritt Bottenviken skickar nu sina krav och synpunkter kring det planerade kärnkraftverket i finska Pyhäjoki till Naturvårdsverket

Det är det finska företaget Fennovoima som vill bygga ett kärnkraftverk 15 mil från kusten längs Norrbotten och Västerbotten.

Det här dokumentet innehåller 22 punkter med krav och synpunkter på den pågående miljökonsekvensbedömningen av anläggningen och bakom kraven står även Naturskyddsföreningen och andra föreningar i norr och Västerbotten.

Dessutom har nätverket samlat ihop c:a 1000 namnunderskrifter mot det planerade kärnkraftverket.

Som grannland har Sverige rätt att yttra sig och det är Naturvårdsverket som sammanställer synpunterna.