Skåne

Måste ge tillbaka 4,5 miljoner

1:24 min

Försvarsmakten försämrade ekonomi har gjort att Hemvärnet i Skåne, Skånska gruppen, i sin tur måste lämna tillbaka 4,5 miljoner kronor från årets budget. Något man har löst genom att bland annat dra ner delar av stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna.

- Det är en ganska stor summa vi har lämnat tillbaka och det är ju en bild av hur Försvarsmaktens ekonomi ser ut. Det som är positivt är att vi har sett detta i god tid och kunnat spara för att därmed hålla den budgetram som försvarsmakten har och det är också viktigt, säger överstelöjtnant Ove Tirud som är chef för Skånska gruppen.

Totalt har Skånska gruppen en budget på 40 miljoner kronor och 4,5 miljoner av dem ska alltså tillbaka till Försvarsmakten. För att klara det har Skånska gruppen bland annat dragit in en tredjedel av det ekonomiska stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna, så som Svenska Lottakåren, Svenska brukshundsklubben och Svenska Röda korset. Men överstelöjtnant Ove Tirud menar att trots besparingen så har man genomfört interna kurser och utbildningar.

- Däremot har deras interna arbete drabbats av besparingarna. Men det här är en engångsbesparing under hösten 2013 och det har jag sagt också i det underlag jag har lämnat in att det kan inte återupprepas under 2014 och framåt utan det måste vara en engångsbesparing, säger Ove Tirud.

Att det blev just stödet till frivilliga försvarsorganisationer som det sparades in på det här året är en prioriteringsfråga.

- Det är en del av de besparingar som vi har gjort. Jag får ju titta på den verksamhet och de uppdrag jag har och de prioriteringar som man har gett mig så det är ju inte mina egna val utan det ligger i uppdraget vilka uppgifter som är viktiga och mindre viktiga. Frivilligverksamheten är väldigt viktig men vi tyckte att vi kunde göra en engångsbesparing under 2013, säger Ove Tirud.