Trollhättan vill växa

Trollhättan ska växa. Inom 30 år hoppas kommunen på att vara uppe i 70.000 invånare och kommunen bygger för att kunna ta emot alla nya invånare.
Efter att husbyggandet har legat still ett tag, byggs det igen, det säger Thomas Reuterberg som är exploateringschef i Trollhättan. Och det behövs byggas, Trollhättan satsar på att ha 70 000 invånare om 30 år. Idag har kommunen 54.000 invånare. Ett nytt område, som är pågång just nu, är uppe på Skogshöjden. Där görs drygt 45 tomter i ordning. Idag är et svårt att få bostad i Trollhättan, precis som många andra städer har kommunen bostadsbrist. I en enkät som Högskolan gjort, om varför så många pendlar till Trollhättan, var många av svaren just att det är svårt att hitta bostad,men det här försöker man alltså råda bot på nu, Det är inte bara på Skogshöjden som det byggs.