Hård kritik mot gymnasium

John-Bauergymnasiet i Jönköping får hård kritik från flera studievägledare på högstadier i Jönköpings kommun.
Anledningen är att skolan skickat ut ett brev till många av kommunens niondeklassare, där man ger eleverna chansen att ändra sitt gymnasieval till förmån för John-Bauergymnasiet. Eleverna som fått brevet har valt en av skolans program i andra- eller tredjehand och brevet kommer bara en vecka innan beskeden kommer från kommunens intagningsenhet. Nicolas Hillergård är studievägledare på Flahultsskolan i Norrahammar och han är rädd att det här får osäkra elever att välja John-Bauergymnasiet fast de kanske egentligen hoppats på något annat.