Akut brist på polishundar

1:30 min

Inom kort avslutar två poliser sin grundutbildning till hundförare men saknar ett viktigt arbetsredskap, nämligen en polishund. Hundenheten i Gävleborg har letat med ljus och lykta för att hitta lämpliga kandidater berättar hundföraren Jörgen Mattson.

Nu efterlyser hundenheten i Gävleborg omedelbart två hundar som kan passa inom polisyrket.

– Vi har två hundförare som går utan hund. Är det någon som har hundar så ring polisens hundenhet på 114 14, vädjar Jörgen Mattsson.

Det är inte bara Gävleborgspolisen som saknar hundar utan det är brist i hela landet.

– Det är ett utbyte av hundar i hela Sverige och det är svårt att rekrytera så det är brist på polishundar i hela landet.

Det är inte alla hundar som passar inom polisyrket utan det ställs höga krav.

– Den ska vara social och kunna umgås med familj och barn samtidigt ska den kunna växla om och kunna jobba.

Att utbilda en hund tar upp till fyra år men den får börja jobba mycket tidigare, förklarar Jörgen Mattsson.

– En polishund kan börja jobba när den är två år och göra vissa sysslor sen utvecklas de hela tiden och då lägger vi på mer och mer jobb. Därför har vi hundar som kan olika mycket. En polishund kan inte allt på en gång utan vi får byta hundar beroende på vilken uppgift som ska utföras.