Östergötland

Allvarliga brister hos ambulanssjukvården

IVO -Inspektionen för vård och omsorg riktar hård kritik mot ambulanssjukvården i Östergötland. Både företagen Falck ambulans i södra länsdelen och ambulanssjukvården i Östergötland verksam i norra länsdelen har flera brister i sina verksamheter konstaterar IVO i en rapport.

Det är efter flera fall av Lex Maria anmälningar under 2012 där allvarliga brister i länets ambulanssjukvård uppdagades beslutade Socialstyrelsen, som då hade ansvaret för tillsynverksamheten, att granska ambulanssjukvården i Östergötland. I mitten av juni i år tog det nystartade myndigheten IVO Inspektionen för vård och omsorg över tillsynsärendena.

Resultatet av granskningen som presenteras nu visar på flera allvarliga brister hos både företagen.

Läkemedelshanteringen är en av de punkterna. Det ska skötas av läkare eller sjuksköterska, men vid olika tillfällen har icke legitimerade personal i ambulanserna hanterat mediciner med risk för allvarliga konsekvenser för patienterna.

Samtidigt konstaterar IVO att den höga arbetsbelastningen på personalen gör att de inte hinner skriva patientjournaler innan de skickas på nya larm. Enligt IVO är risken stor att uppgifter av betydelse för patienter glöms bort.

Enligt lag ska företag som bedriver ambulansverksamhet anmäla det till IVO, men ingen av de två företagen har gjort det. Nu kräver myndigheten att båda företagen kommer in med anmälan snarast.

Senast i mitten av februari ska företagen redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att få bukt med bristerna annars riskerar de vite.