EU-beslut om könskvoterade bolagsstyrelser

1:49 min

Europeiska börsbolag ska tvingas ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser, anser EU-parlamentet. I dag röstades lagförslaget igenom med stor majoritet.

Socialdemokraten Anna Hedh är en av de EU-parlamentariker som har debatterat för könskvotering i bolag.

– I Sverige finns det fler män som heter Johan än kvinnor på vd-posterna på börsbolag. Utvecklingen går alldeles för långsamt. Det tjocka glastaket håller konsekvent kvinnorna borta från de höga posterna, säger Anna Hedh.

I stora europeiska bolag är mindre än 18 procent av styrelseledamöterna kvinnor, enligt de senaste uppgifterna. Nu kräver EU-parlamentet att den andelen ska mer än fördubblas, och att det år 2020 ska vara minst 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser.

Enligt EU-kommissionär Viviane Reding innebär bristen på kvinnliga företagsledare att börsbolagen idag förlorar pengar i form av sämre beslut.

– Det är även en missad möjlighet att fatta bättre beslut som kan leda till bättre finansiella resultat i de högsta organen i våra börsnoterade bolag, säger Viviane Reding i EU-parlamentet.

EU-parlamentet vill att företag ska kunna drabbas av sanktioner, som böter, om de inte öppet och transparent visar hur de försöker rekrytera personer av båda kön till sina styrelser.

Men långt ifrån alla håller med om att EU ska reglera andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 148 EU-parlamentariker röstade mot förslaget idag, däribland många av de svenska ledamöterna.

Motståndet mot könskvotering är ännu större bland EU:s medlemsländer, som har halva makten när det gäller den här frågan. Tio länder, däribland Sverige och Tyskland, har hittills format en blockerande minoritet i ministerrådet.

Frågan om könskvoterade bolagsstyrelser ska nästa gång upp för diskussion på ett ministerråd den 9 december.