Hopp om renovering av societetshuset Källör inom tre år

2:03 min

Nu har bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör lämnat in sin avsiktsförklaring till kommunen. Redan i oktober nästa år räknar de med att kunna börja använda societetshuset, och i slutet av 2016 skulle hela renoveringen kunna vara klar.

Ja de vill återskapa societetshuset som det såg ut i sin glans dagar på 1910-talet - åtminstone tornbyggnaden och den glasveranda som fanns där förr. Grunden på tornbyggnaden behöver också förstärkas, nytt system för vvs, med bergvärme. Och taket behöver delvis läggas om. Interiört finns

en hel del kvar, som de vill ta fram och renovera.

Den nyare delen- där det var gymnastiksal när huset användes som skola - den vill de riva.

Lokalen ska också handikappanpassas.

De vill arrendera huset av kommunen i åtminstone 20 år, och de skriver också att mycket av jobbet kan göras av frivilliga, men att frivilliga bara vill jobba gratis om huset förblir i kommunens ägo, och inte ingår i Millimeter arkitekters tomtköp. 

Hela kalaset beräknas kosta 4 och en halv miljon.

Boverket skulle kunna betala hälften av renoveringen, men det kräver att kommunen bidrar med 30 % och motsvarande 20 % fixas av frivilliga.

Det är den modell man valt för Öregrunds societetshus. Kommunen beräknas där får sina kostnader tillbaka på sikt, genom arrendet.

Men Jacob Spangenberg,  centerpartistiskt kommunalråd i Östhammar, vill idag inte kommentera avsiktsförklaringen. I mitten av december ska man diskutera frågan på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Innan dess - nästa vecka - väntas länsstyrelsens besked om ifall  Östhammars societetshus Källör blir förklarat som riksangeläget byggnadsminne.

Siv Landström och Torben Gille är ordförande och vice ordförande i bygdegårdsföreningen, som nu håller tummarna för det - och för  att politikerna ska låta dem arrendera, trots att de redan lovat att sälja tomten till Millimeter arkitekter, med förbehåll för eventuell byggnadsminnesmärkning. 

- Jag hoppas verkligen att kommunen inser att den här byggnaden har potential.

- Det är klart att jag tror att vi kommer att klara av det. Absolut.