Låsta positioner på klimatmötet

1:57 min

I Warszawa försöker förhandlare från hela världen komma framåt på vägen mot ett globalt klimatavtal, som är tänkt vara färdigt om två år. Men det går trögt.

I flera viktiga frågor finns låsningar, däribland frågan om hur man ska hantera de förändringar som kan följa i spåren av klimatförändringar.

I förhandlingskorridorerna kallas det Loss and Damage – långsiktiga skador som kan bero på klimatförändringar, och som inte alltid går att räkna om i pengar. För hur ska ett fiskarfolk ersättas när fisket förstörs av t ex korallrevsblekning? Eller ett öfolk som måste evakueras för alltid för att havsnivån höjts? 

En stor grupp utvecklingsländer vill att FN ska enas om ett helt nytt system för att hantera frågan, medan andra änder anser att det bör kunna skötas genom de kanaler som finns. Vissa industriländer är rädda för enorma krav och  menar att det är svårt skilja ut om specifika skador beror på klimatförändringar eller ej.

Sent i natt skildes länderna åt under oenighet. En del säger att en stor grupp utvecklingsländer tågade ut i protest, men andra tonar ner skiljaktigheterna.

Klimatmötets ledning har ålagt Sveriges miljöminister att tillsammans med Sydafrikas minister driva samtalen vidare i den här delfrågan, och mötena väntas pågå sent.

På agendan i dag står en annan förtroendefråga, finansiering av de fonder som ska betala nödvändig anpassning för klimatförändringar i fattigare länder. Där saknas fortfarande pengar trots att det gått flera år sedan beslutet.

När det gäller den centrala frågan i ett nytt klimatavtal, om hur mycket länderna är beredda minska sina koldioxidutsläpp, så är många förhandlare besvikna här efter Japans och Australiens besked tidigare i veckan att backa från tidigare åtaganden.

Även om inte länderna på det här mötet väntas ge besked om hur mycket de åtar sig att  minska utsläppen, så är det viktigt med en tidsplan, säger Lena Ek.