Byborna i Vattnäs upprörda

Det blir inget dagis i de gamla skollokalerna i Vattnäs som byborna vill. I måndags beslutade kommunstyrelsen i Mora att det i stället skall bli ett gruppboende för autistiska ungdomar i lokalerna. Och det har fått byborna att bli upprörda.
Tvisten kring vilken verksamhet som skall finnas i de gamla skollokalerna i Vattnäs har pågått sedan i somras då föräldraföreningen tog de första kontakterna med kommunen och berättade om sina planer. I januari blev frågan mer infekterad då Socialnämnden i Mora beslutade att skolan skulle byggas om till ett gruppboende för autistiska ungdomar. Byborna kände sig överkörda och överklagade beslutet till Länsrättten som dock avslog ärendet. Tvisten har dock fortsatt. Och byborna i Vattnäs tänker fortsätta sin kamp för att få starta ett dagis i den gamla skolan och nu tänker de vända sig till länssrätten igen och överklaga kommunstyrelsens beslut. Föräldraföreningen har tidigare anmält Mora kommun till justitieombudsmannen får att de inte fått ta del av fattade beslut.