Självcensur bland amerikanska skribenter

2:03 min

Yttrandefrihet och informationsfrihet hotas av USA:s övervakning av amerikanska medborgare. Det anser amerikanska PEN-klubben som konstaterar att amerikanska skribenter inte bara är djupt oroade över övervakningen, utan censurerar sig själva av rädsla för repressalier.

Amerikanska PEN har gjort en enkät med drygt 520 skribenter och flera av dem svarar att de börjat censurera sig själva. En av dem är Charles J Shields. Han skrev en biografi om Kurt Vonnegut, som väckte nya frågor om det amerikanska civilförsvaret under andra världskriget. Charles Shields avstod från att skriva en bok till om det av rädsla för att sökorden skulle dra till sig NSA:s, National Security Agencys intresse:

– Jag lät bli att skriva boken, säger han. Det kanske inte är någon som är intresserad av mina funderingar, men tills dess jag vet var gränserna går, så avstår jag.

16 procent av skribenterna i PEN:s enkät medger att de har undvikit att skriva eller tala om ett visst ämne på grund av övervakningen, 11 procent har övervägt att hålla igen.

Ännu fler har avstått från att ta upp vissa ämnen i sociala medier.

Charles Shields har slutat vara öppen med sina egna åsikter där.

Känsliga ämnen kan vara militära frågor, Mellanöstern, drogpolitik, pornografi och kritik av den amerikanska staten.

"Rädslan för övervakning och misstro mot statens avsikter har fått PEN-skribenterna att ändra beteende på ett sätt som begränsar deras yttrandefrihet och som beskär ett fritt informationsflöde", skriver PEN i en kommentar till enkäten.

Författarna utgår från att staten spionerar på dem och att de redan förlorat sin rätt till ett skyddat privatliv.

Enligt enkäten är 85 procent av de tillfrågade oroade. Tre av fyra har aldrig varit så oroade någonsin, som de är nu, över hot mot pressfriheten och privatlivets helgd.

Inger Arenander
inger.arenander@sverigesradio.se