Handbok ska hjälpa länder ta hand om fattiga EU-migranter

1:38 min

EU ger ut en handbok som ska klargöra vilka skyldigheter medlemsländerna har gentemot personer som kommer från ett annat EU-land och söker till exempel försörjningsstöd.

EU-kommissionen kommer inom kort att presentera en rad åtgärder som ska ge kommuner vägledning när det gäller situationen med hemlöshet och arbetslöshet bland fattiga människor som kommer hit från andra EU-länder.

Ska ge vägledning

Det här är något som många svenska kommuner har efterlyst, eftersom det i dag uppehåller sig hemlösa EU-medborgare i många kommuner.

En av åtgärderna från EU-kommissionen blir nu att ge ut en handbok till medlemsländerna.

– Tanken är att visa hur tolkar man tolkar det EU-regelverk som gäller. Vad har man för rättigheter och skyldigheter, säger svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Den här handboken som EU-kommissionen kommer att ge ut inom de närmsta veckorna, ska bland annat klargöra i vilka fall ett medlemsland är skyldigt att betala ut försörjningsstöd till personer som är medborgare i annat EU-land.

Och det är en fråga som har blivit aktuell i många svenska kommuner den senaste tiden. I många kommuner är det en relativt ny företeelse att fattiga EU-medborgare från Östeuropa har dykt upp och hamnat i både arbetslöshet och hemlöshet.

Fler hitflyttade till Vänersborg

I till exempel Vänersborg så har hitflyttade och utsatta EU-medborgare blivit allt fler och kommunens socialchef Sture Johansson tror att en handbok kan komma väl till pass.

– Det kan nog klargöra en del. Vi arbetar normalt sett inte med personer med den här bakgrunden, men det är inget som säger att den frågan inte kan bli aktuell och då skull det vara bra att ha något att luta sig mot.

Handboken är bara en av flera åtgärder som Eu-kommissionen kommer presentera med ambitionen att stödja medlemsländerna i hanteringen arbetslösa och hemlösa EU-medborgare som har flyttat inom EU. Det är nämligen en rörelse som länderna och kommunerna kan behöva vänja sig vid enligt Cecilia Malmström.

– Ja, till viss del kommer vi att behöva vänja oss vid det. Så länge det finns så stora skillnader mellan länderna kommer folk att söka sig dit där det finns bättre möjligheter, säger hon.