Vimmerby

Facebookgrupp vill ändra beslutet att flytta ALMA-priset

Många upprörs över tillkännagivandet att ALMA-priset nu flyttas från Vimmerby till Stockholm. På Facebook har det exempelvis startats en grupp som heter "Kulturrådet, ge tillbaka Astrid till Vimmerby". Den har mer 2000 medlemmar och i kommentarerna går att läsa om hur besvikna medlemmarna är över beslutet.