Ålyngelstopp ledde till polisanmälan

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk.

Orsaken är att de menar att det saknas en så kallad ålyngelledare som ska finnas på plats för att säkerställa den utrotningshotade ålens vidare vandring till Storsjön.

Enligt Älvräddarna har villkoret om ålyngelledare inte följts på minst 20 år.