Deltid skall bli heltid

Sammanlagt 50 deltidsanställda inom vård och omsorg i Borlänge skall erbjudas först studier för kompetensutveckling och sedan heltidsanställning.
Satsningen skall drivas som två olika projekt. Dels ett EU-projekt tillsammans med Falun och dels ett eget projekt. Och satsningen väntas ta mellan 4 och 6 år att genomföra.