Ändrad förskoletaxa i Köping

Från årsskiftet är det slut med 15 gratistimmar på förskolan i Köping under skolloven för barn mellan tre och fem år. Det väntas fullmäktige ta beslut om på måndag.

Köping har erbjudit 15 timmar gratis för de här barnen under några år, främst handlar det om föräldrar som vill ha barnen på förskola under skolveckor.

När föräldrar kommit med barn under loven har de hittills inte behövt betala. Det har alltså varit gratis under hela året med 15 timmar per barn.

Med de nya reglerna får föräldrarna betala under loven, och då är det reglerna om maxtaxa som gäller.