Ökad sekretess kring EU-dokument

12 min

I dag väntas riksdagen klubba igenom ett lagförslag som innebär att myndigheter kan hemligstämpla dokument som har koppling till EU. Enligt kritikerna innebär den en allvarlig inskräkning av Sveriges offentlighetsprincip, medan förespråkarna menar att lagändringen skulle underlätta internationella samarbeten.

Peter Eriksson, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ordförande i konstitutionsutskottet, säger i P1-Morgon att en lagändring öppnar för godtycke.

– Det gör att många myndigheter kommer att ha skäl för att använda hemligstämplar och sekretess i framtiden. Det räcker med att något av de andra länderna i samarbetet säger att de tycker det är onödigt, och då hamnar man i en situation där de med den minsta insynen och den sämsta offentligheten får styra om handlingar ska kunna delges allmänheten även i Sverige, säger Peter Eriksson.

Bland riksdagspartierna är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som reserverat sig mot lagförslaget. Klubbas det igenom föreslås lagen träda i kraft den första januari nästa år.

Andreas Norlén, moderat riksdagsledamot, säger att regeringen strider hårt för största möjliga handlingsoffentlighet i alla internationella förhandlingar, men att Sverige inte alltid får med sig andra länder.

– Vi måste leva upp till våra åtaganden. Om Zlatan säger till Ronaldo att "vi spelar gärna fotboll med er, men bara om vi får bestämma reglerna", så får man inte spela så många fotbollsmatcher, säger Norlén i P1-Morgon.

Om lagförslaget går igenom innebär det konkret att myndigheter kan hemligstämpla handlingar som utbyts med utländska myndigheter, som avtal om frihandel och brottsbekämpning eller samarbeten mellan skattemyndigheter.

Redan i dag kan dokument sekretessbeläggas med hänvisning till att det kan skada den mellanstatliga relationen om de offentliggörs. Men domar i Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det är handlingens innehåll och inte varifrån den kommer som ska avgöra om den kan lämnas ut, skriver TT.

– Reglerna behöver bli tydligare och det är det vi nu fattar beslut om. Nu säger vi klart och tydligt att vi har en speciell bestämmelse som handlar om uppgifter från utländska myndigheter, som lämnas till Sverige inom ramen för ett avtalsreglerat samarbete, säger Anderas Norlén (M).

Flera remissinstanser är kritiska till lagförslaget, bland annat Tidningsutgivarna och Svenska Journalistförbundet som menar att en konsekvens kan bli att det blir svårt att få fram fakta om exempelvis offentliga upphandlingar och brottsbekämpning.

– Sverige bör både nationellt och internationellt verka för ökad öppenhet och yttrandefrihet. Lagförslaget innebär en allvarlig inskränkning i offentlighetsprincipen, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, i ett pressmeddelande.