Blekinge

Minken kan hamna på EU:s svarta lista

Minkar kan komma att hamna på en lista över djur som inte ska finnas i Europa. Det är EU-kommissionen som vill utrota både växt- och djurarter som inte hör hemma här och som orsakar stora skador.

Minkar, mördarsniglar och jättebjörnloka är exempel på främmande arter som inte har några naturliga fiender i Europa. Det finns flera tusen men det är de 50 arter som ställer till värst skada som man vill utrota eller hålla i schack genom att import, handel och uppfödning förbjuds.

Hamnar minkar på listan kan det få stora konsekvenser, säger  Johan Dahlén, vd för Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund. Men han tror inte att minkar kommer att hamna på listan:

– Minknäringen är viktig för Sverige på flera sätt och det vet regeringen och därför vet jag att man kommer att bevaka näringens intresse i den här frågan

Och han menar att det är skillnad på vild mink och gårdsmink som föds upp för sina skinn:

– Släpper man ut gårdsminken kommer de allra flesta att dö och de kommer att uppehålla sig vid gårdarna för de vet att det är där maten finns.

Läs mer om minken i Blekinge: