EU-MIGRATION

Vägledning om tiggare på väg från EU

1:40 min

Inom kort kommer EU-kommissionen att presentera åtgärder som ska ge kommuner vägledning om hemlöshet och arbetslöshet bland fattiga som kommer hit från andra EU-länder.

En av åtgärderna från EU-kommissionen blir nu att ge ut en handbok till medlemsländerna. Handboken ska ge svar på några av de frågor som många kommuner ställs inför, säger svenske EU-kommissionären Cecilia Malmström.

– Tanken är att reda ut hur man ska tolka det EU-regelverk som gäller. Hur gör man när man vill följa lagen? Vad finns det för möjligheter, vad har man för skyldighter?

Försörjningsstöd till EU-medborgare
Den här handboken som EU-kommissionen kommer att ge ut inom de närmsta veckorna ska bland annat klargöra i vilka fall ett medlemsland är skyldigt att betala ut försörjningsstöd till personer som är medborgare i annat EU-land.

Det är en fråga som har blivit aktuell i många svenska kommuner den senaste tiden. I många kommuner är det en relativt ny företeelse att fattiga EU-medborgare från Östeuropa har dykt upp och hamnat i både arbetslöshet och hemlöshet.

Välkomnas av kommuner
Att EU-kommissionen nu är på gång med klargöranden och vägledning på det här området, är något som välkomnas av många svenska kommuner. En enkät som P1-programmet Kaliber gjorde i våras visade att reglerna idag upplevs som luddiga.

Nästan 40 procent av de kommuner som svarade på enkäten tyckte att det idag saknas stöd i lagen för att fatta biståndsbeslut för EU-medborgare som använder sig av den fria rörligheten inom EU och uppehåller sig i Sverige, medan andra kommuner tolkar lagen annorlunda och beviljar olika former av bistånd.

En åtgärd av flera
Enligt vad Sveriges Radio erfar så är den här handboken en åtgärd av flera som inom kort kommer att presenteras av EU-kommissionen. Åtgärderna ska hjälpa medlemsländerna att hantera situationen med EU-medborgare som lever i arbetslöshet och hemlöshet.

Cecilia Malmström menar att svenska kommuner måste hitta ett sätt att förhålla sig till den situationen. För vi kommer att behöva vänja oss vid den, säger hon.

– Ja, till viss del kommer vi att behöva vänja oss vid det. För så länge det finns så stora olikheter som det gör inom EU, så kommer folk att försöka vandra någonstans där det finns andra möjligheter att försörja sig.