Falkenberg satsar på kuratorer

Falkenberg ska anställa fyra nya skolkuratorer i grundskolan och gymnasiet.
Möjligheten till nyanställningarna ges genom de såkallade Wärnerssonpengarna. Samtliga rektorer har framfört önskemål om fler kuratorer för att bättre hjälpa de elever som behöver sociala insatser skriver Hallands nyheter. Också ITpedagoger ska anställas för att utbilda och hjälpa lärare att bättre jobba med datorer i undervisningen.