Var åttonde flicka har utsatts för sexövergrepp

En ny nationell studie visar att var åttonde kvinna har tvingats till samlag eller utsatts för försök till samlag innan de fyllt 18 år.

Det är Nationellt centrum för Kvinnofrid vid Uppsala universitet som har genomfört en studie, där drygt 10 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och män har svarat.

Fyra procent av männen som deltog i studien hade tvingats till samlag eller utsatts för försök till det innan de fyllde 18 år.