Kopparutsläpp i Gällivare

Gällivare kommun kommer att ansöka om pengar från naturvårdsverket till att marksanera området kring den nedlagda koppargruvan Nautanen utanför Koskullskulle.
Enligt markundersökningar släpps cirka 200 kilo koppar ut i bäcken Imetjokk som uppgår i Lina älv. Kopparutsläppet är fem gånger högre än det årliga utsläppet från Bolidens koppargruva Aitik. Kostnaderna för saneringen är beräknade till 10 - 11 miljoner kronor och beräknas utföras de närmaste åren. Saneringen planeras att utföras varsamt eftersom det finns ett kulturhistoriskt värde i de gamla husgrunderna och lämningarna efter den gamla gruvdriften. I början av 1900-talet startade koppargruvan Nautanen sin verksamhet. Ett fungerande samhälle med Folkets hus, skola, affäre och bra bostäder byggdes upp. Efter några års verksamhet sjönk kopparpriserna och gruvan lades ned och samhället blev öde. Byggnader flyttades och idag är husgrunder, gruvgångar och varphögar det som vittnar om gruvverksamheten. Idag är området ett populärt utflyktsmål.