Föräldrar bygger damm för EU-pengar vid Garda skola

4:37 min

Regionen löste det inte. Men föräldraföreningen hittade såväl pengar som markarrendator och kan nu slutföra ett dammbygge, som startade som en dröm för tre år sedan.

Även kyrkan spelar en avgörande roll för att en annorlunda utomhusgård nu kan skapas för eleverna på Garda skola.

–  Det känns väldigt skönt att vi har det här klart nu så att vi kan börja agera istället för att bara hålla på med ansökningar och förhandlingar, säger Karin Åström, projektledare i Garda skolas föräldraförening.
Engagemanget är ovanligt stort i just den föräldraföreningen, vittnar läraren Gunilla Sundberg om.

Det startade när skolan brann ned i samband med en anlagd brand 2009, och har sedan fortsatt.

–  Hinder är till för att övervinnas, säger Wiola Öst, föräldraföreningens kassör, och syftar på att det mest konkreta problemet framöver är att hitta vatten att fylla den nya dammen med. Just den detaljen har man ännu inte kommit till i planeringen.

Mycket av det arbete som hittills lagts ned på det ideella projektet har handlat om att komma överens i markfrågan. Lösningen kom först i och med att kyrkan gick in och sa att de ställer upp med att betala arrende till markägarna under de kommande tio åren. Detta efter att Region Gotland höll på att sänka projektet genom att inte hitta en överenskommelse om ett köp av marken.