Nyköping

Hjärtsjuk skickades hem på grund av platsbrist

En medelålders man i södra Sörmland skickades hem från akuten vid lasarettet i Nyköping eftersom det var platsbrist på sjukhusen - detta trots problem med hans defibrillator.

Mannen hade sedan tidigare känd hjärtsvikt och allvarlig hjärtrytmrubbning och har en inopererad defibrillator i hjärtat som aktiveras vid rytmrubbning och som får hjärtat att slå om till normal rytm.

Vid tillfället var det brist på vårdplatser på sjukhusen i Sörmland. Då patienten mådde bra, inte hade bröstsmärta eller tecken på hjärtsvikt och det hade gått åtta timmar sedan senaste tillslaget skickades mannen hem med poliklinisk uppföljning.

När han senare kom tillbaka till lasarettet visade undersökningar att hjärtstartaren inte fungerade tillfredställande och utredning visade på ytterligare åderförkalkning i ett kranskärl.

Han genomgick ballongvidgning och inläggning av metallnät.  Verksamhetschefen skriver i ett yttrande i den Lex Maria-anmälan som har gjorts av en chefsläkare att en stor medicinsk risk togs då patienten skickades hem även om allt slutade väl för patienten efter de ingrepp som senare gjordes.

Vad har du för erfarenhet av platsbristen inom vården? Kommentera gärna!