Studenter ska inspireras att göra hållbara val

1:26 min

För nionde året i rad gick Hållbarhetsdagen av stapeln i dag. Det är Chalmers och Göteborgs universitet som står bakom dagen, och syftet är att – med hjälp av föreläsare och utställare – inspirera studenter att göra hållbara val, både när det gäller utbildning och vardag.

En av alla de studenter som anmält sig till är Sanna Gothbi, och Sanna berättar att hon gör sitt bästa för att leva hållbart:

-Jag tänker på vad jag handlar, att äta ekologiskt och att åka kollektivt istället för bil. Jag gör så gott jag kan.

En av arrangörerna till Hållbarhetsdagen är alltså Göteborgs universitet, men för den sakens skull slapp de inte undan kritik. Kampanjen Fossil Free Göteborgs universitet, vill att universitet säljer sina fondinnehav i oljebolagen Exxon och Lundin petroleum och köper aktier i miljövänliga företag istället.

Moa Karlsson studerar själv på Göteborg universitet och samlade in namnunderskrifter som sedan ska lämnas över till universitetsledningen. Och engagemanget är stort bland hennes medstudenter, berättar hon.

-Det finns ett stort engagemang och en stor oro, men hur riktat det engagemanget är varierar.

Moa Karlsson upplever att diskrepensen mellan forskning och handling är stor. Trots att vetenskapliga resultat pekar relativt entydigt i en riktning, händer ingenting. Och på frågan om hon ser positivt eller negativt på framtiden svarar Moa Karlsson:

-Både och. Det är därför jag engagerar mig: för att det jag hoppas på ska infrias och för att det jag fruktar inte ska hända.