Linköping

Avloppsvatten ska renas bättre från medicinrester

1:51 min

Linköpingsbornas avloppsvatten ska i framtiden renas bättre än idag från giftiga rester av mediciner och p-piller. I vår ska ett pilotprojekt starta och man fokuserar där på femtontalet substanser.

– Vi har landat på en lista med femton substanser som vi anser är prioriterade. Den innehåller till exempel substanser som antibiotika och könshormon, alltså det som finns i exempelvis p-piller, säger Anna Lövsén som är divisionschef på Division vatten hos Tekniska verken.

Huvudvärkstabletter och sådant då?

– Det förekommer också. Om vi tittar på det som kommer in till reningsverket och vad som förekommer i höga halter så sticker ju det ut.

Studier både i Linköping och på andra håll i landet har visat att det finns rester av läkemedel och andra substanser i vatten som släppts ut från reningsverk och som är skadliga för miljön. Det finns också olika metoder framprovade för att hindra utsläppen, metoder som teoretiskt skulle kunna fungera. Men i Linköping tänker man prova sig fram. Det är inte klart ännu vad det hela kommer att kosta, det beror på vilken metod man väljer.

– Än så länge är vi i det stadiet att vi håller dörrarna öppna för flera olika metoder. Vi tittar på befintliga metoder. Man får börja på laboratoriet och sedan skalar man upp det i pilotförsök. Men vi har en väldigt tydlig målsättning att det här ska bli en fullskalig anläggning, säger Anna Lövsén.

När då?

– Målsättningen är att det ska kunna stå en anläggning hos oss år 2016.

Hur stor är det här problemet?

– Jag anser att det är ett problem. Sedan är det viktigt att poängtera att man inte får glömma att jobba vid källan. Vi tycker det är jätteviktigt att man tänker efter när det gäller läkemedelsanvändning i samhället så vi verkligen bara använder det när det behövs.

– Det pågår ju mycket forskning kring upptaget i kroppen, det vill säga det är viktigt att så mycket av substansen som möjligt tas upp och inte passerar genom kroppen. Så det finns att jobba med där också, säger Anna Lövsén.