VIKING MOTOR PARK

Boende oroar sig både för buller och att naturen ska drabbas

1:58 min

Idag var mark och miljödomstolen i Enköping för att ta ställning till den planerade Viking Motor Park i Härkeberga.

Idag är det höga tallar och granar på platsen som motorbanan kommer att ligga på om allt går enligt planen och de boende är oroade.

– Jag är ganska irriterad för de säger att det är bullerstört område och då menar de att man kan förlägga en bullerstörd verksamhet här. Men enligt miljöbalken så får man inte bullerstöra mer om ett området redan är bullerstört, säger en boende.

Har det kommit fram något nytt för dig idag?

– Ja, att de planerar att torrlägga mer än jag trott och då blir jag orolig för kalkbarrskogen.

Inverkan på den ekologiskt värdefulla kalkbarrskogen och hotade arter diskuterades, liksom påverkan på grundvattnet. Men mest handlade det om buller. Framför allt från dragracing som länsstyrelsen vill att de säger nej till, men Bo Fallbrink på Aros Racetrack Development ser som en viktig del.

– Det är klart att vi vill ha dragracing, för det finns fina tävlingar att få. Och under en fredag eller lördag då låter bilarna kanske i två minuter, säger han.

– Vi ska bedöma hela mixen. Det pågår ju verksamheter vid andra tillfällen. Man går högt över riktvärdena och det drabbar väldigt många, hela tätorten, säger Lars Andersson på länsstyrelsen.