Trio delar pris för vård i livets slutskede

Personalen vid Hjälpmedelcentralen, Sjukhusapoteket och Sjukhuskyrkan i Östersund får i år dela på Ingrid Lindbergs stipendium på 10 000 kronor för sitt arbete inom den palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede.

– Det blir mer ett symboliskt pris eftersom det inte blir så mycket pengar att dela på men de gör ett otroligt jobb och är alltid så enormt serviceinriktade och hjälper dem som är svårt sjuka, säger Bertil Axelsson överläkare och grundare av Storsjögläntan.

Stipendiet delas årligen ut av Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond i samarbete med Storsjögläntan till någon eller några i länet som gjort stora insatser för obotligt sjuka och döende patienter. Det är tionde året stipendiet delas ut.