BORÅS

Borås kongresshus blir en gökunge

1:32 min

När bygget av kongresscentrum i Borås är klart får staden fyra bolag som dras med stora underskott. Mellanskillnaden får Borås elkunder stå för.

Snart ska kommunfullmäktige i Borås besluta om ett nytt kongresscentrum i Borås. Kårhuset och före detta Folket Hus ska byggas om för 200 miljoner kronor.

Driftskostnaden för Borås Stad kommer då att öka med tolv miljoner kronor om året, men hyresintäkterna blir på sin höjd tre miljoner

– Vi kommer aldrig kunna dra runt kongresscentrum med hyresintäkter, säger Ulf Olsson (S) - ordförande i Borås kommunala marknadsbolag, BoråsBorås.

Elkunderna betalar
Med Kongresscentrum får nu Borås fyra kommunala bolag med stora underskott:  Kongresscentrum, BoråsBorås (med sommartorsdagarna), djurparken och det nya Textile Fashion Center på Simonsland.

Underskottet ska, enligt en kontroversiell princip, täckas av energikunderna, och nu får Borås Energi Nät och Borås Energi och Miljö ytterligare en glupsk mun att mätta.

– Det största vinstdrivande bolaget är ju Borås elnät som genererar ett bra överskott. Vi gör bedömningen att man på sikt kan leverera ännu mer överskott än idag.

Ulf Olsson brukar säga att alternativet hade varit att täcka underskotten med skattemedel. Men då hade alla kommuninnevånare drabbats, även de i kommunens ytterdelar.

En indirekt vinst
Majoriteten av energibolagens kunder finns i tätorten, och det är också de, enligt Ulf Olsson, som har största nyttan av exempelvis  djurparken och sommartorsdagarna.

Men du räknar med att Borås kommer tjäna samhällsekonomiskt på kongresscentrum?

– Den direkta omsättningen som det kommer genera i turism är 100 miljoner, men det är inte det primära. Det viktiga är att vi kommer få viktiga möten till staden, och det kommer att kunna skapa intressanta följdeffekter för företagen.