Bakläxa för Örebro kommun

Örebro kommun har fått bakläxa för att de nekat bistånd till en man som på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde laga sin lunch.

I sitt svar ansåg kommunen att hans fru borde kunna hjälpa till med matlagningen istället.

Ärendet överklagades först till Förvaltningsrätten där rätten ansåg att det vore orimligt att hustrun skulle hugga in eftersom hon jobbar och är borta från hemmet tio timmar om dagen.

Även Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och

nu måste Örebro kommun pröva ärendet på nytt.