Misstag kan leda till konflikt om lodjur

2:21 min

Regeringens mål på att det ska finnas minst 700-1 000 lodjur för att stammen långsiktigt ska må bra kan vara för lågt satt. Enligt Artdatabanken, som bedömer hotade arter, bygger siffran 700  på en missuppfattning av siffror från deras egna forskare.

Om riksdagen bestämmer sig för den nivån skulle det kunna strida mot EU:s regler.

– Det blir problem om man ska hålla sig till vad EU-direktiven och dess underliggande bestämmelser kräver, säger Hjalmar Croneborg, som är en av cheferna på Artdatabanken.

Det handlar alltså om rovdjurspropositionen som riksdagen ska ta ställning till inom kort, och där regeringen när det handlar om lodjursstammen föreslår en lägsta nivå på 700-1 000 djur.

Enligt EU-direktiv får Sverige inte lägga sig på en lägre nivå än den storlek på stam som fanns när Sverige gick med i EU 1995.

Olika utredningar har under senare år uppgett att det då fanns 700 lodjur i Sverige, och det bedömer också regeringen i propositionen och hänvisar till att uppgiften kommer från Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Men siffran är fel, säger Hjalmar Croneborg. Enligt honom bottnar allt i en olycklig formulering från Artdatabankens egna forskare, som lett till att en felaktig siffra sedan cirkulerat.

När det här upptäcktes i våras påpekade Artdatabanken för Miljödepartementet att rätt nivå på lodjursstammen 1995 var minst 1 700 lodjur, säger Croneborg, som bedömer att Sverige kan få kritik från EU om man nu vidhåller den gamla siffran, och också lägger sig på en miniminivå på 700 lodjur framöver.

– EU-kommissionen har i uppdrag att bevaka att medlemsstaterna följer och implementerar lagstiftningen i sina länder, och vi har ögonen på oss, inte minst efter alla turer i vargfrågan. Jag skulle bedöma att det finns en risk att de kommer att ifrågasätta det, och komma tillbaka och säga ”hur har ni tänkt nu på den här punkten”, säger han.

Men miljöminister Lena Ek (C) försvarar ändå regeringens beslut, om en lägsta nivå 700 djur.

– Det beror på att Artdatabanken har rapporterat in den siffran, och två utredningar har använt det underlaget.

Men om Artdatabanken under resans gång säger att 700 var fel, de rättar sig till 1 700, varför ändrar inte regeringen sin uppgift då?

– Vi måste faktiskt bygga på det underlag som vi får in från vår expertmyndighet, som samlar in från olika forskargrupper, och då har vi fått siffran 700. Vi har lagt till ett intervall mellan 700 och 1 000 för att ha en god marginal, säger miljöminister Lena Ek.