Socialdemokraterna i Kumla klara med sitt lag inför valet

Socialdemokraterna i Kumla har redan nu bestämt hur de ledande kommunala posterna ska fördelas om partiet får behålla makten i Kumla även efter valet nästa år.

Om socialdemokraterna vinner valet blir Katarina Hansson även i fortsättningen kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare kommunalrådet Dan-Åke Moberg föreslås bli ordförande i kommunfullmäktige.