Katrineholm

28-åring vill frias för mordet i Sköldinge

Den 28-årige man, som i augusti dömdes till 14 års fängelse för mord på en 70-årig man i Sköldinge utanför Katrineholm, vill helt frias från ansvar för mord. Det framgår av advokatens överklagan av tingsrättens dom till hovrätten.

70-åringen hittades död i sin bostad i början av april med skador på kroppen. Han var ytligt bekant med den dömde mannen, som greps en dryg vecka efter brottet.

Han förnekar brott och hävdar att den bevisning som åklagaren har mot honom inte är tillräcklig för att åtalet ska anses vara styrkt. 

Grunden för åtalet var 27-åringens erkännande och uppgifter som han lämnat under förhör. 

Men hans advokat Ulla Bella af Klercker skriver i överklagandet till hovrätten att mannen inte har några minnesbilder av sitt erkännande då han är kraftigt påverkad av alkohol, tabletter och narkotika. Han återtog sitt erkännande och en förundersökning om mord inleds därefter.

Utredningen ger inte stöd för om den 70-årige mannen berövat sig själv livet eller om någon annan gjort det, menar advokaten. Den slutsats som tingsrätten drar, att han blivit mördad, finner inte stöd i den utredning eller bevisning som finns i målet, skriver advokaten.

Inte heller finns teknisk bevisning eller annan bevisning som binder 28-åringen till mannens död.

Hon hänvisar bland annat till en rättsläkare som i de preliminära och det utvidgade obduktionsprotokollet kommit till slutsatsen att det inte kan bedömas om skadorna tillfogats av annan person eller av offret själv.