Margarin innehåller kemikalier

Vid margarintillverkning används hälsovådliga kemikalier som finns kvar i margarinet när det når oss konsumenter.
Det berättade miljödebattören och Cancerfondens miljöpristagare Gunnar Lindgren på en föreläsning i Hälsingland. Det är en rad skadliga ämnen - bland annat miljögiftet PAH som finns i margarinet. Gunnar Lindgren säger också till Radio Gävleborg att Livsmedelsverket inte gör tillräckliga mätningar av dom skadliga ämnena i margariner.