Kommunfullmäktige sa nej

Kommunfullmäktige i Tierp sa igår kväll nej till att låta Svensk Kärnbränslehantering, SKB, provborra för slutförvar av kärnavfall.
Efter Tierps nej så är det nu bara två kommuner som sagt ja till slutförvar av kärnavfall. Det är Östhammar och Oskarshamn. SKB:s förslag innebar att använt kärnbränsle skulle tas emot i Stora Ensos hamn i Skutskär för transport på järnväg till ett djupförvar i Tierp. Detta alternativ berör även Älvkarleby kommun som ställt sig positiv till en platsundersökning.